رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

سالمندی مغز (بخش دوم)

شواهد بیشتر در مورد اهمیت دوپامین از Bäckman و همکاران بدست آمد. در مطالعه ای که مبتنی بر آموزش حافظه فعال بود. در حالی که آموزش معمولاً به فعالیت‌های آکادمیک یا مرتبط تعمیم نمی‌یابد. به طور واضح به بهبود  وظایف اجرایی تقریبا مشابه منجر می‌شود. بکمن و همکاران پنج هفته تمرین در مورد یک کار…

ادامه مطلب

سالمندی مغز (بخش اول)

با افزایش سن، مغز ما کوچک می شود. این به وضوح در انبساط بطن ها نشان می دهد، کانال هایی در مغز که توسط مایع مغزی نخاعی پر می شوند، که با کوچکتر شدن مغز فضای بیشتری را اشغال می کند. در حالی که این یک معیار کلی خوب برای اندازه مغز است، اما معیار…

ادامه مطلب

Follow by Email
LinkedIn
Instagram