عملکرد مغز

ما با ترجمه آخرین یافته های محققان شما را در شناخت، رشد و پرورش توانایی های مرتبط با مغز همراهی خواهیم کرد.

آبان 14, 1400
ذهن آوا یوگا نیدرا

معرفی دو مقاله معتبر پیرامون یوگا نیدرا

مطالعات نشان داده‌اند که مداخلات مبتنی بر مدیتیشن مانند یوگا می‌توانند تاثیر قابل‌توجهی بر کاهش استرس و بهزیستی در افراد مختلف داشته باشند. در ادامه با […]
آبان 9, 1400

(ویدئو) بررسی یوگانیدرا از منظر روانشناسی شناختی

در این ویدئو تمرین یوگا نیدرا از دو رویکرد یوگا و روانشناسی شناختی مورد بررسی قرار گرفته و به اثر این تمرین بر مغز و در […]