رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

مغز و رویدادهای عاطفی (بخش آخر)

چرا رویدادهای عاطفی را بهتر از رویدادهای غیر عاطفی به یاد می آوریم؟ قسمت آخر تحریک الکتریکی حافظه کلمات عاطفی را مختل می کند. به منظور پاسخ به این سوال " آیا می توانیم به میل خود با تحریک الکتریکی مدار هیپوکامپ-امیگدال با فرکانس بالا حافظه خود را تقویت کنیم؟" تیم تحقیقات رویکردی منحصربه فرد جهت به کار…

ادامه مطلب

مغز و رویدادهای عاطفی (بخش 2)

چرا رویدادهای عاطفی را بهتر از رویدادهای غیر عاطفی به یاد می آوریم؟ دشواری مطالعه مکانیسم های عصبی-شناختی در انسان  بیشتر تحقیقات در مورد مکانیسمهای عصبی-شناختی در محیط آزمایشگاهی بر روی حیواناتی مانند موشها انجام میشود، زیرا در چنین مطالعاتی نیاز هست محققین دسترسی مستقیم به مغز برای ثبت فعالیت مغز و انجام…

ادامه مطلب

شبکه های شبیه سازی شده عصبی و عملکردهای مغز

لزوم احتیاط هنگام مقایسه شبکه های شبیه سازی شده عصبی با عملکردهای مغز : سستمهای محاسباتی عملکردهای مغز را شبیه سازی می کنند، ممکن است حاصل هدایت محققان به سمت یک نتیجه گیری خاص باشد. شبکه های عصبی نوعی از سیستم محاسباتی  هستند که بر اساس سازماندهی مغز انسان مدلسازی شده اند و پایه بسیاری از…

ادامه مطلب

Follow by Email
LinkedIn
Instagram