رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

وضعیت شناختی در سالمندان (بخش 2)

از ابزارهای ساده و مفید دیگری که در تشخیص اولیه مشکلات شناختی در سالمندی مورد استفاده قرار می گیرد آزمون mini-cog است که از دو آزمون یادآوری سه کلمه ای و آزمون ترسیم ساعت تشکیل شده است. انجام این آزمون بسیار سریع است و از نظر حساسیت و اختصاصی بودن مشابه با mmse است. همچنین…

ادامه مطلب

Follow by Email
LinkedIn
Instagram