رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

روانشناسی در بازی های کامپیوتری

روانشناسی در بازی‌های کامپیوتری می‌تواند به دو صورت تأثیرگذار باشد: از یک طرف، می‌تواند به عنوان یک روش برای تفریح و سرگرمی در نظر گرفته شود و از سوی دیگر، می‌تواند به عنوان یک ابزار برای بررسی و تحقیق در حوزه روانشناسی و رفتار انسانی مورد استفاده قرار گیرد. در جنبه‌ی تفریحی، بازی‌های کامپیوتری می‌توانند…

ادامه مطلب

Follow by Email
LinkedIn
Instagram