رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

تعاملات مجموعه عصبی و حافظه

آیا می دانستید اگر فعالیت  دو ناحیه کلیدی مغز با هم هماهنگ نشوند، ممکن است خاطرات از بین بروند؟؟!!! یادگیری، به خاطر سپردن مطالب، و یادآوری خاطرات توسط چندین گروه مجزا از نورون هایی پشتیبانی می شوند که هم به یکدیگرمتصل هستند و هم در سراسر مناطق کلیدی مغز با هم اتصال دارند. مطالعه…

ادامه مطلب

Follow by Email
LinkedIn
Instagram