ویدئو

ما با ترجمه آخرین یافته های محققان شما را در شناخت، رشد و پرورش توانایی های مرتبط با مغز همراهی خواهیم کرد.

آبان 21, 1400
تقویت حافظه

(ویدئو) تقویت حافظه با چند تمرین ساده

در کلیپ های زیر چند تمرین تصویر سازی ذهنی جهت تقویت حافظه ارائه شده است. با صرف زمانی اندک می توانید تمارین زیر را انجام دهید. […]
آبان 9, 1400

(ویدئو) بررسی یوگانیدرا از منظر روانشناسی شناختی

در این ویدئو تمرین یوگا نیدرا از دو رویکرد یوگا و روانشناسی شناختی مورد بررسی قرار گرفته و به اثر این تمرین بر مغز و در […]