همایش

ما با ترجمه آخرین یافته های محققان شما را در شناخت، رشد و پرورش توانایی های مرتبط با مغز همراهی خواهیم کرد.

تیر 29, 1401

جعبه کمک های اولیه حافظه ۲

  در این کارگاه تکنیک های ارتقاء حافظه و توجه به همراه تمرین آموزش داده خواهد شد. مخاطبین این دوره : افراد بزرگسالی که می خواهند […]
خرداد 24, 1401

جعبه کمک های اولیه حافظه

  در این کارگاه تکنیک های ارتقاء حافظه و توجه به همراه تمرین آموزش داده خواهد شد. مخاطبین این دوره : افراد بزرگسالی که می خواهند […]
فروردین 19, 1401
همایش یوگا ام اس ذهن آوا

همایش نقش درمانی یوگا در کنترل ام اس

  هدف از برگزاری کارگاه “نقش درمانی یوگا در کنترل ام اس” افزایش اطلاعات مربیان یوگا و علاقه مندان به کابرد یوگا به عنوان یک روش […]