رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

مغز و اعصاب

مغز و رویدادهای عاطفی (بخش 2)

چرا رویدادهای عاطفی را بهتر از رویدادهای غیر عاطفی به یاد می آوریم؟ دشواری مطالعه مکانیسم های عصبی-شناختی در انسان  بیشتر تحقیقات در مورد مکانیسمهای عصبی-شناختی در محیط آزمایشگاهی بر روی حیواناتی مانند موشها انجام میشود، زیرا در چنین مطالعاتی نیاز هست محققین دسترسی مستقیم به مغز برای ثبت فعالیت مغز و انجام…

ادامه مطلب

مغز و رویدادهای عاطفی

چرا رویدادهای عاطفی را بهتر از رویدادهای غیر عاطفی به یاد می آوریم؟ بیشتر مردم وقایع عاطفی مانند روز عروسی خود را به وضوح به یاد می آورند اما محققان مطمئن نیستند که چگونه مغز انسان  به رویدادهای عاطفی در حافظه بیشتر اولویت  می دهد. در مطالعهای که در ۱۶ ژانویه ۲۰۲۳ در Nature Human…

ادامه مطلب

شبکه های شبیه سازی شده عصبی و عملکردهای مغز

لزوم احتیاط هنگام مقایسه شبکه های شبیه سازی شده عصبی با عملکردهای مغز : سستمهای محاسباتی عملکردهای مغز را شبیه سازی می کنند، ممکن است حاصل هدایت محققان به سمت یک نتیجه گیری خاص باشد. شبکه های عصبی نوعی از سیستم محاسباتی  هستند که بر اساس سازماندهی مغز انسان مدلسازی شده اند و پایه بسیاری از…

ادامه مطلب

Follow by Email
LinkedIn
Instagram