رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

سالمندی

وضعیت شناختی در سالمندان (بخش 2)

از ابزارهای ساده و مفید دیگری که در تشخیص اولیه مشکلات شناختی در سالمندی مورد استفاده قرار می گیرد آزمون mini-cog است که از دو آزمون یادآوری سه کلمه ای و آزمون ترسیم ساعت تشکیل شده است. انجام این آزمون بسیار سریع است و از نظر حساسیت و اختصاصی بودن مشابه با mmse است. همچنین…

ادامه مطلب

وضعیت شناختی در سالمندان (بخش 1)

بررسی وضعیت شناختی در سالمندان مشکوک به اختلالات شناختی : هرچند چارچوب بررسی وضعیت روانی در سالمندان و در بیماران مشکوک به اختلالات شناختی ممکن است مشابه باشد، اما این ارزیابی مستلزم کسب دانش کافی در مورد سالمندی طبیعی و تغییرات ایجاد شده به علت بیماری ها (به ویژه اختلالات شناختی) و داشتن مهارت بالینی مورد…

ادامه مطلب

سالمندی

پیر شدن فرآیندی است که نشان دهنده موفقیت فرد و جامعه در فائق آمدن بر مشکلات و سختی های اولیه زندگی است. با توجه به افزایش جمعیت پیر جهان، جمعیت افرادی که مشکلات شناختی پیدا می کنند نیز افزایش پیدا خواهد کرد. به همین دلیل چنانچه قادر به ارزیابی، تشخیص و درمان مناسب برای این…

ادامه مطلب

Follow by Email
LinkedIn
Instagram