رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

سالمندی

سالمندی مغز (بخش آخر)

در مطالعه بعدی، تان و همکاران در سال 2017 از تصاویر نوری منتشر برای مطالعه سلامت شریانی شرکت کنندگان بین 55 تا 87 سال استفاده کرد. آنها نشان دادند که سلامت شریانی با افزایش سن کاهش می یابد و ضخامت ماده خاکستری مغز و درجه آتروفی کلی کاهش می یابد. همانطور که شکل زیر نشان…

ادامه مطلب

سالمندی مغز (بخش دوم)

شواهد بیشتر در مورد اهمیت دوپامین از Bäckman و همکاران بدست آمد. در مطالعه ای که مبتنی بر آموزش حافظه فعال بود. در حالی که آموزش معمولاً به فعالیت‌های آکادمیک یا مرتبط تعمیم نمی‌یابد. به طور واضح به بهبود  وظایف اجرایی تقریبا مشابه منجر می‌شود. بکمن و همکاران پنج هفته تمرین در مورد یک کار…

ادامه مطلب

سالمندی مغز (بخش اول)

با افزایش سن، مغز ما کوچک می شود. این به وضوح در انبساط بطن ها نشان می دهد، کانال هایی در مغز که توسط مایع مغزی نخاعی پر می شوند، که با کوچکتر شدن مغز فضای بیشتری را اشغال می کند. در حالی که این یک معیار کلی خوب برای اندازه مغز است، اما معیار…

ادامه مطلب

وضعیت شناختی در سالمندان (بخش 2)

از ابزارهای ساده و مفید دیگری که در تشخیص اولیه مشکلات شناختی در سالمندی مورد استفاده قرار می گیرد آزمون mini-cog است که از دو آزمون یادآوری سه کلمه ای و آزمون ترسیم ساعت تشکیل شده است. انجام این آزمون بسیار سریع است و از نظر حساسیت و اختصاصی بودن مشابه با mmse است. همچنین…

ادامه مطلب

سالمندی

پیر شدن فرآیندی است که نشان دهنده موفقیت فرد و جامعه در فائق آمدن بر مشکلات و سختی های اولیه زندگی است. با توجه به افزایش جمعیت پیر جهان، جمعیت افرادی که مشکلات شناختی پیدا می کنند نیز افزایش پیدا خواهد کرد. به همین دلیل چنانچه قادر به ارزیابی، تشخیص و درمان مناسب برای این…

ادامه مطلب

Follow by Email
LinkedIn
Instagram