دسته‌بندی نشده

ما با ترجمه آخرین یافته های محققان شما را در شناخت، رشد و پرورش توانایی های مرتبط با مغز همراهی خواهیم کرد.

خرداد 3, 1401

کاربرد تمرینات تنفسی ساده در مدیریت هیجانات در فصل امتحانات

  هدف از برگزاری کارگاه ” کاربرد تمرینات تنفسی ساده در مدیریت هیجانات در فصل امتحانات ” صرفا معرفی و آموزش چند تکنیک ساده برای کاهش […]