رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

حافظه

مغز و رویدادهای عاطفی (بخش 2)

چرا رویدادهای عاطفی را بهتر از رویدادهای غیر عاطفی به یاد می آوریم؟ دشواری مطالعه مکانیسم های عصبی-شناختی در انسان  بیشتر تحقیقات در مورد مکانیسمهای عصبی-شناختی در محیط آزمایشگاهی بر روی حیواناتی مانند موشها انجام میشود، زیرا در چنین مطالعاتی نیاز هست محققین دسترسی مستقیم به مغز برای ثبت فعالیت مغز و انجام…

ادامه مطلب

مغز و رویدادهای عاطفی

چرا رویدادهای عاطفی را بهتر از رویدادهای غیر عاطفی به یاد می آوریم؟ بیشتر مردم وقایع عاطفی مانند روز عروسی خود را به وضوح به یاد می آورند اما محققان مطمئن نیستند که چگونه مغز انسان  به رویدادهای عاطفی در حافظه بیشتر اولویت  می دهد. در مطالعهای که در ۱۶ ژانویه ۲۰۲۳ در Nature Human…

ادامه مطلب

Follow by Email
LinkedIn
Instagram