رفتن به محتوا رفتن به فوتر

چرا مغز ما نماد ها را به کلمات ترجیح می دهد؟

اخیرامطالعه ای دانشگاه واترلو به منظور بررسی میزان به خاطر سپردن نمادها در مقایسه با کلماتی با همان معنا انجام شد. در این رابطه مایرا فرناندز، یکی از محققین این مطالع هو استاد علوم اعصاب شناختی در دانشگاه واترلو مدعی است که این مطالعه  پیشگامانه است زیرا نشان می دهد که چگونه انسان ها نمادها و لوگوهای گرافیکی را  بهتربه خاطر می آورند.

نمادها به  طورخاص مفید هستند زیرا می توانند به عنوان  لوگو (نشان) در تبلیغات استفاده شوند و همچنین از طریق ایموجی ها  امکانات ارتباطی سریع تری را فراهم کنند. این مطالعات که ارتباط بین نماد ها وحافظه را بررسی میکند، بینشی را در زمینه راههای افزایش  نگهداری و اصلاح ارتباطات ارائه می دهد.

در طول پنج مطالعه، محققان نقش نمادها در حافظه را در بیش از ۱۱۰۰ بزرگسال  مورد بررسی قرار دادند.  در این مطالعات، به شرکتکنندگان یک  نماد و کلمه مشابه آن، به عنوان مثال، نماد«$»   و دلار ارائه شد و تعداد نمادها و کلماتی  که آن ها توانسته بودند به خاطر بسپارند، مورد ارزیابی قرار گرفتند. درتمام مطالعات، محققان دریافتند که شرکت کنندگان قادر بودند نمادها را بهترازکلمات با همان معنا  حفظ کنند.

 برادی رابرتز، نویسنده اصلی مقاله این مطالعات و دانشجوی دکترای   علوم اعصاب شناختی چنین توضیح می دهد که نمادها ممکن است راحتتر به خاطر سپرده شوند زیرا به ایدههای انتزاعی تصاویری ملموس میدهند. وقتی به مفاهیم انتزاعی مانند عشق فکر می کنیم، تجسم واضح آن هادشوار است.  اما با نمادها میتوانیم از نوعی  تصویر استفاده کنیم که مفهوم را نشان میدهد – مانند قلب – که ایده انتزاعیعشقرا ملموستر میکند . بنابراین به خاطر سپردن آسانتر می شود.

رابرتز اضافه می کند که به خاطر سپردن نمادها نیز ممکن است آسان تر باشد زیرا آنها منحصر به فرد هستند و تمایل دارند یک مفهوم واحد را نشان دهند، در حالی که کلمات می توانند معانی .متعددی داشته باشند.

نماد پخش  [▷] play را در نظر بگیرید.این فقط یک معنی  دارد، آغاز پخش یک رسانه.  اما کلمه همتای آن، بازی، معانی بسیار دیگری مانند بازی کردن یا اجرای تئاتر دارد . در عین حال نیز  مترادفهای زیادی برای این کلمه وجود دارد، مانند  شروع، آغاز .

محققین این مطالعات امیدوارند که کار آنها به طراحی بصری آینده کمک کند تا به طور شفاف تر ایده های پیچیده یا انتزاعی را منتقل کند.

منبع:

Why Our Brains Prefer Symbols to Words

ترجمه : شبنم نوری – دکترای روانشناسی شناختی

Shabnam Nouri Shirazi

Follow by Email
LinkedIn
Instagram