رفتن به محتوا رفتن به فوتر

مغز و رویدادهای عاطفی (بخش آخر)

چرا رویدادهای عاطفی را بهتر از رویدادهای غیر عاطفی به یاد می آوریم؟

قسمت آخر

تحریک الکتریکی حافظه کلمات عاطفی را مختل می کند.

به منظور پاسخ به این سوال ” آیا می توانیم به میل خود با تحریک الکتریکی مدار هیپوکامپ-امیگدال با فرکانس بالا حافظه خود را تقویت کنیم؟” تیم تحقیقات رویکردی منحصربه فرد جهت به کار گیری چند نوع از مداخلات تجربی که معمولاً برای تحقیقات حیوانی اختصاص داده می شوند،درمطالعات انسانی خود برنامه ریزی کردند.

ابتدا، آنها نتیجه ارزیابی حافظه  گروهی از بیماران را مورد بررسی قرار دادند  آن هم در شرایطی که تحریک الکتریکی مستقیم جهت تقویت عملکرد حافظه فقط برای نیمی از کلماتی که شرکت کنندگان باید به خاطر می سپاردند روی هیپوکامپ آن ها اعمال میشد.

محققان دریافتند که تحریک  الکتریکی که میتواند هم باعث تقویت و هم ضعف حافظه بر اساس  نحوه به کار گیری آن شود، به طور آشکار و به طور مداوم حافظه را به ویژه برای کلمات عاطفی مختل می کند.

یکی از نویسندگان مقاله این تحقیق، خاطرنشان می کنند که این تحریک  فعالیت های فرکانس بالا در هیپوکامپ را نیز کاهش می دهد.  شواهد نشان می دهند با تحریک الکتریکی و ایجاد اختلال در  الگوی طبیعی فعالیت مغزی  که با حافظه عاطفی مرتبط است، تحریک نیز به طور انتخابی حافظه عاطفی را کاهش میدهد.

در میان اختلالات، افسردگی نیز مانند تحریک مغز عمل می کند . محققین این مطالعه فرضیه ای را مطرح می کنند مبنی بر اینکه  افسردگی، که می تواند حافظه عاطفی نامنظم را به همراه داشته باشد، ممکن است مانند تحریک مغز عمل کند.  آن ها حافظه عاطفی بیماران را همراه با ارزیابی های خلقی که بیماران در آن به توصیف وضعیت روانی خود می پرداختند ، تجزیه و تحلیل کردند. در گروهی از بیماران مبتلا به افسردگی، محققین کاهش همزمان در حافظه مبتنی بر احساسات و فعالیت با فرکانس بالا را در هیپوکامپ و آمیگدال مشاهده کردند.

در این راستا بردلی لگا، دانشمند و جراح مغز و اعصاب  دانشگاه تگزاس جنوب غربی بیان می کند:《 با ترکیب تحریک الکتریکی، ثبت تغییرات امواج و ارزیابی های روانسنجی می توان علیت را تا حدی نشان داد در حالی که همیشه در مطالعات ثبت امواج مغزی انسان به تنهایی قابل دستیابی نیست.

ما میدانیم که فعالیتهای فرکانس بالا با شلیک نورونها مرتبط است، بنابراین این یافته ها راه های جدیدی را برای تحقیقات انسانی و حیوانی در مورد اینکه چگونه محرکهای خاصی نورونها مدارهای حافظه را درگیر می کنند، باز می کنند.

در حال حاضر محققین مطالعه ذکر شده مسیر تحقیقات خود را با بررسی چگونگی شلیک نورونهای خاص در مغز انسان در طول فرآیندهای حافظه عاطفی دنبال می کنند.

آن ها امیدوارند که کارشان الهامبخش تحقیقات حیوانی باشد تا چگونگی ارتباط فرایند تقویت حافظه و فرکانس بالای تحریک الکتریکی با نوراپینفرین که یک انتقال دهنده عصبی مرتبط با فرآیندهای توجهی است و  به نظر می رسد در تقویت حافظه برای محرک های عاطفی نقش داشته باشد، شفاف سازد.

در نهایت، آنها امیدوارند که تحقیقات آینده افزایش فعالیت مدار آمیگدال-هیپوکامپ با فرکانس بالا  برای تقویت و محافظت از حافظه، به ویژه حافظه عاطفی، هدف قرار دهند زیرا خاطرات عاطفی یکی از حیاتی ترین جنبه های تجربه انسانی است و حاوی  همه اطلاعات از جمله تصمیمگیری های ما تا کل شخصیت ما را کنار هم قرار می دهد.

در نتیجه بسیار مهم است که هر اقدامی که می توانیم جهت کاهش از دست دادن آنها در اختلالات حافظه یا جلوگیری از حذف شدن آنها در اختلالات روانپزشکی انجام دهیم.

منبع : Neurosciencenews.com

ترجمه : شبنم نوری – دکترای روانشناسی شناختی

 

Follow by Email
LinkedIn
Instagram