رفتن به محتوا رفتن به فوتر

احساسات و سیستم عصبی(بخش 3)

امنیت و جرم

ساختارهای فضایی همچنین با موضوعات ایمنی و امنیتی همراه هستند. در صورت عدم موفقیت در ساختارهای فضایی ، اقداماتی مانند سیستم های هشدار دهنده یا دوربین های مداربسته معمولاً به خوبی عملکرد ندارند.

بنابراین برخی ساختارها می توانند سبب جرم یا خرابکاری شوند ، اما همچنین می توانند به بهبود و تأمین امنیت بیشتر کمک کنند یا برخی فضاها احساس امنیت و برخی احساس ترس و عدم امنیت را در ما ایجاد می

کنند این نشان دهنده تاثیرگذاری فضا بر احساس امنیت انسان است.ادامه دارد…

گردآوری : محدثه پرهیزکار – کارشناس ارشد مهندسی معماری

Follow by Email
LinkedIn
Instagram