رفتن به محتوا رفتن به فوتر

وضعیت شناختی در سالمندان (بخش 2)

از ابزارهای ساده و مفید دیگری که در تشخیص اولیه مشکلات شناختی در سالمندی مورد استفاده قرار می گیرد آزمون mini-cog است که از دو آزمون یادآوری سه کلمه ای و آزمون ترسیم ساعت تشکیل شده است.

انجام این آزمون بسیار سریع است و از نظر حساسیت و اختصاصی بودن مشابه با mmse است. همچنین این آزمون وابسته به زبان و فرهنگ نیست. این آزمون در دو مرحله انجام می شود.

در مرحله نخست، حافظه آزمودنی با درخواست از او برای تکرار و به خاطر سپردن سه کلمه مورد ارزیابی قرار می گیرد. سپس کاغذ و قلمی به وی داده می شود و از فرد خواسته می شود یک ساعت ترسیم کند و عقربه های آن را به گونه ای قرار دهد که ساعت یازده و ده دقیقه را نشان می دهد.

پس از آن از آزمودنی میخواهیم که سه کلمه ای که برای او خوانده بودیم را به خاطر بیاورد. عملکرد مراجع در این دو آزمون حاوی اطلاعات مهمی است و تعیین کننده این است که آیا نیاز به آزمون های تکمیلی وجود دارد یا خیر.

گردآوری : زینب رحمتی – دکترای روانشناسی شناختی

Follow by Email
LinkedIn
Instagram