رفتن به محتوا رفتن به فوتر

احساسات و سیستم عصبی (بخش 1)

دکتر Harald Deinsberger-Deinsweger، از انستیتوی روانشناسی مسکن و معماری در اتریش ، در حال بررسی این سؤال است که خانه های مسکونی ، فضاهای کار و تفریحی باید چگونه طراحی شوند تا بیشترین تأثیر را بر افراد و زندگی آنها داشته باشد. چگونه می توان کاستی ها ،  کسری ها و هم  پتانسیل و امکانات را در روند برنامه ریزی معماری شناسایی کرد؟

“هیچ کس نمی تواند از معماری و جلوه های آن فرار کند.” (گونتر هرتل)

دکتر  Deinsberger-Deinsweger  معتقد است كه معماری نادرست و فرومایه ، همراه با سایر عوامل مضر ، می تواند باعث ایجاد استرس ، فرسودگی ، القاء علائم روانی و حتی ایجاد ناراحتی جسمی شود. به عنوان یک قاعده کلی می توان گفت، این اثرات بلافاصله آشکارا نیستند ، اما اغلب پس از یک دوره چند ماه یا با گذر سال ها ظاهر می شوند.

این نتیجه گیری همینطور اثبات می کند که با عملکرد معکوس فضاها می توانند فرآیندهای بهبودی و سلامت را ارتقاء دهند. (ادامه دارد …)

گردآواری : محدثه پرهیزکار – کارشناس ارشد مهندسی معماری

Follow by Email
LinkedIn
Instagram